FAALİYET ALANLARIMIZ

– SHY-14 B yönetmeliğine ve ANNEX 14 Volum I -II ve SHT-HELİPORT Talimatına uygun olarak PROJE kapsamında HELİDEK, ACİL İNİŞ ALANI, İNİŞ ŞERİDİ, YÜKSELTİLMİŞ ve YER SEVİYESİ Heliportla ilgili Sivil Havacılık tarafından verilecek olan Heliport İşletme izni alınıncaya kadar hizmet vermek,

• HELİDEK, ACİL İNİŞ ALANI, İNİŞ ŞERİDİ, YÜKSELTİLMİŞ ve YER SEVİYESİ Heliportlarla ilgili olarak;

– Milli – Uluslararası sivil havacılık kurallarına göre heliport sahası nitelikleri ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi,

– Heliport sahalarının Milli ve Uluslararası sivil havacılık kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü amacı ile bölgelerin incelenmesi / bölge hakkında bilgi alınması ve önemli kriterlerin belirlenmesi

– Mevcut heliport Projenin ilgili yönetmelikler kapsamında incelenmesi hizmeti

– Heliportta kullanılacak ürünlerin uluslararası ne milli yönetmelik ve talimatlara uygun ürünlerin seçimi amacıyla ICAO Annex 14 ve SHT-HELİPORT talimatı doğrultusunda

• Heliport yangın söndürme,
• Pist aydınlatma,
• İnşaat,
• Kurtarma Ekipmanları,
• Pist işaretlemesi,
• Çevre düzenlemesi,
• Güvenlik alanları ürünlerine ait şartnamelerin hazırlanması

– Tarafınızca sağlanacak ilgili belgelerle ( SHY 14-B Heliport Müracaat Formlarında istenilen ) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Gnl. Md.lüğüne HELİPORT YAPIM VE İŞLETME İZNİ ) başvurusunun yapılması

– Heliport sahasının kontrolüne gelecek olan SHGM yetkililerine refakat edilmesi,

– Heliport inşaatı aşamasında bilgilendirme yapılması,

– Heliport sahasıyla ilgili gerekli Yönerge, Talimatların hazırlanması, mevcutların son duruma göre güncellenmesi

Bunlar;
1. Heliport İşletme Talimatı
2. Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı
3. Heliport Acil Durum Planı

– Heliport sahasında görevli olacak personele SHGM den onaylı Eğitim sertifikası verilmesi ön bilgi verilmesi,

– Heliport yöneticiliği yapılması,

– Helikopter ve uçak hangarları planlaması ve danışmanlığı,

– Ruhsatlı Heliportlara yıllık danışmanlık hizmeti verilmesi,

– Heliport işletme hizmetleri temel ve tazeleme eğitiminin verilmesi ve personelin sertifikalandırılması,

– Heliport dosyalarının ve talimatlarının revize edilmesi ve yenilenmesi,

– Havaalanı, helikopter pisti ve havacılık faaliyetleri gösteren alanlarla ilgili Yöneticilik, işletme hizmetleri ve danışmanlık hizmeti vermek,

– Havaalanı, Helikopter pisti ve havacılık alanında faaliyet gösteren tesissilerin projelerini ve inşaatlarını yapmak, bu tip tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve bu tesislerin inşaat ve bakım onarımlarım işletmesini yapmak.
– Havacılık alanında kullanılabilecek ( Pist aydınlatma, bariyer ve yangın malzemesi gibi ) malzeme ve takım avadanlıkların, ithalat ve ihracatı ile alıp satımını yapmak,

– Hava aracı ( Uçak, Helikopter, Dron ve İHA gibi ) araçların satışı kiralanması ve hava taxi hizmeti sunmak veya aracılık hizmeti vermek.

– Havaalanlarında, Heliportlarda ve ehlîdekilerde hava aracı operasyonlarının emniyetli olarak yapılabilmesini teminen SHGM, FAA, ICAO, JAA ve Diğer uluslararası Havacılık kurumları tarafından yayınlanmış olan Yönetmelik, Talimat ve Genelgelere uygun olarak Havacılık çalışmaları ve gölgeleme uygulamaları ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte projelendirme ve rapor oluşturma hizmetleri,

– Sapmaların etkilerinin değerlendirilmesi, hava aracı operasyonlarının emniyetini sağlamak amacıyla kabul edilebilir alternatif uygulamaların sunulması, bu alternatif uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi ve bu durumları emniyeti zaafa uğratmadan telafi etmek için sorunun çözümüne yönelik uygulanabilecek azaltıcı önlemlerin ve prosedürlerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı çalışma yapmak ve yaptırmak.
– Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslar arası havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ticari faaliyetlerine uygun uçak, helikopter ve her türlü hava aracı alıp satmak, alımlarına, ve kiralanmasına aracılık etmek bu konuda gerekli mevzuatlara uygun işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak. Bu araçlar ile ilgili her türlü havaalanı, heliport gibi alanların bulunması kiralanması, işletilmesi ve bu konularla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmek

– Hava araçları kaza-kırmları ve buna benzer olaylarda ilgili talimat, Yönetmelik ve kanunlar içerisinde incelme / araştırma hizmeti vermek ve bilir kişilik yapmak rapor oluşturmak.

– Kara, Deniz ve Hava araçları ile organizasyon ve tur düzenleme işlemleri ve bunlara ait danışmanlık hizmetleri,