6 Subat 2018, Sali
 
HELİKOPTER PİSTİ
HELİKOPTER  PİSTLERİ  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Teknolojik gelişmelerin son sürat yaşandığı günümüzde zaman ve zamanı en ideal verimlilikte kullanmanın değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, insanların farklı noktalara kısa sürede ulaşma mecburiyeti ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetler artmaktadır.

Ulaşımda helikopter kullanımı özellikle sağlık ve turizm sektörü başta olmak üzere her alanda ve her yerde yaygınlaşmakta buna bağlı olarak uluslararası standartlarda iniş ve kalkış yapılabilecek heliport alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sektörün ihtiyacı olan ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin dokümanları günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni düzenlemelerle http://www.shgm.gov.tr/doc3/heliportyeni.pdf web adresinde yayımlamaktadır.

1988 yılından beri 21 yıldır yürürlükte olan ancak günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen Heliport Yönetmeliği değiştirilerek Heliport Yapım Ve İşletim Yönetmeliği (SHY 14-B) adıyla 23 OCAK 2009 tarihinde 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; yönetmelikte; mevcut yada planlanan heliportlarla ilgili önem arzeden hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

Yayımlanan yönetmeliğin geçici 1 nci maddesi ile halen kullanılmakta olan ve SHGM tarafından ruhsatlandırılmış olan heliportlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler kapsamında; halen işletilmekte olan heliportlar için yapım izni alınmasının zorunlu olmadığı ancak önceden bakanlık veya SHGM’ den 01.07.1988 tarih ve 19859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Heliport Yönetmeliği kapsamında izin alınmış olsa dahi bu yönetmeliğin yayımından sonra en geç bir yıl içerisinde bu yönetmelikte istenen tüm koşulların sağlanması ve SHGM’ne müracaat edilerek ‘’İşletme Ruhsatı’’ alınmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Kontrol dışı havacılık faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için getirilen en önemli düzenlemelerden birisi denetleme ve yaptırımlar ile ilgili 30 ncu maddede yer almaktadır. Bu maddede ‘’SHGM’nden heliport işletme ruhsatı alınmamış olan yerlerin zemini üzerine o yerin heliport olduğunu belirten nitelikte işaretlemelerin yapılması ve/veya zemin üzerine heliport tanıtma işaretlemesine benzer ‘H’ harfinin yapıldığı taşınmazın sahibine 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre işlem yapılır.’’ denilmektedir.

Ayrıca; yönetmeliğin 31 nci maddesinde "Taahhütname kapsamında ki kalkış ve inişler için getirilen düzenleme ile SHGM tarafından ruhsatlandırılmış heliportların merkezi ya da havaalanlarının referans noktalarının 2 NM (Deniz Mili) dışındaki bir yere taahhütname kapsamında en fazla birkaç defa iniş ve/veya kalkış yapılabilir. Bu yerlerin sürekli olarak kullanılması gereği halinde bu yönetmelik esasları dahilinde heliport inşa edilmesi ve işletme ruhsatı alınması zorunludur" denilmektedir.

Yönetmeliğin yayınlanma tarihinden sonra yapılacak tüm başvuruların yönetmelikte belirtilen standartlarda ve ilgili formlarla yapılması, işletme ruhsatı başvurusu sırasında hizmetlerin bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve uluslar arası standartlarda yürütülebilmesi için SHY 14-B Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi gereği Heliport İşletmecileri tarafından;
a. Heliport İşletme Talimatı,
b. Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı
c. Heliport Güvenlik Planı
d. Heliport acil Durum Planı
ve ticari olarak işletilecek heliportlar için"Ücret Tarifesi" hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulması, halihazırda SHGM tarafından izin verilmiş heliportlar için gerekli başvuruların yapılarak en geç 23. 01. 2010 tarihine kadar ‘’İşletme Ruhsatı’’ almaları gerekmektedir.

Hızla gelişen Sivil Havacılık sektörünün sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi, uluslar arası standartların her aşamada sağlanarak yanlış yapılanmaya bağlı üzücü olaylar yaşanmaması için "CNC İNŞAAT VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ’’ olarak sizlerle işbirliğine hazırız. Bugüne kadar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan İSPARK, Dr. Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi, OMSAN, Anadolu Sağlık Merkezi, Eczacıbaşı, Point Otel gibi birçok kamu kurumu ve özel kuruluşlara hizmet vermiş olmanın gururunu yaşayan firmamıza www.grupc.com ve www.helikopterpisti.com web siteleri ile 0 216 521 10 60 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
 
   

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

 

İletişim

Adres : Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Zambak Sokak No:2 Ayvaz Apt. Kat:3  Ümraniye - İstanbul
Gsm: 0555 711 76 86
Telefon: 0216 521 10 60
Fax : 0216 521 10 33
Email: info@helikopterpisti.comBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır